Συμβουλευτική ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ Με Απλά Λόγια

 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί εκείνο το εργαλείο μέσω του οποίου επιδιώκεται η αντιμετώπιση αδυναμιών της Ελλάδας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η άντληση σημαντικών πόρων από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της Ελληνικής παραγωγής και την διατήρηση/αύξηση των θέσεων εργασίας.

 

Δείτε περισσότερα: https://www.diolkos-dc.gr/to-espa-apla/

Μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας!