Σεμινάριο Digital Marketing

“Μάθετε πως μπορείτε να βοηθήσετε την επιχείρηση σας με digital marketing, τα 7 απαραίτητα βήματα”
–> Ποια εργαλεία υπάρχουν
–> Τι ταιριάζει στην δικιά σου επιχείρηση
–> Τι νέο υπάρχει
–> Τι είναι πιο αποδοτικό για την επιχείρηση σου
3ωρο σεμινάριο για να γνωρίσετε το digital marketing και το πως μπορεί να ενισχύσει το branding της επιχείρησης σας και τις πωλήσεις σας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως δώρο, με την συμμετοχή τους ένα Κουπόνι Digital Marketing 150€
75€ Google Ads
75€ Promo Video
*Το σεμινάριο είναι 3ωρο και έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Θα γίνει μια περιεκτική παρουσίαση των εργαλείων του digital marketing
και θα έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα με τους συμμετέχοντες, ώστε να λυθούν απορίες και να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες
μετά το πέρας του σεμιναρίου να αποφασίσουν ποιες είναι οι βέλτιστες κινήσεις που δύνωνται να κάνουν για την επιχείρηση τους.