ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PRODUCT DIGITAL sFund;

Πρόγραμμα επιδότησης eshop και digital marketing έως 1000€.

Επιδότηση 500€ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κατασκευή eshop και επιπλέον επιδότηση 500€ για ενέργειες προβολής digital marketing.

Πρόγραμμα επιδότησης για περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από τα μέτρα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα product.digital αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες Διαδικτύου στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε κάποιους από τους ΚΑΔ των οποίων η δραστηριότητα διεκόπει από την Τετάρτη 18/3/20.
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα ένταξης υποψηφίων.
  • Οι δικαιούχοι θα επιλεχθούν με κριτήρια βιωσιμότητας και προοπτικής ανάπτυξης.

Το ΕΣΠΑ Με Απλά Λόγια

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί εκείνο το εργαλείο μέσω του οποίου επιδιώκεται η αντιμετώπιση αδυναμιών της Ελλάδας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η άντληση σημαντικών πόρων από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της Ελληνικής παραγωγής και την διατήρηση/αύξηση των θέσεων εργασίας.

Μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας!